Hur man gör sig av med mineralsprit (steg-för-steg-guide)

Hur man gör sig av med mineralsprit (steg-för-steg-guide)

För det mesta underlättar mineralsprit vissa hushållsuppgifter. Gallringoljebaserade färger, att rengöra penslar och till och med avfetta metallverktyg och delar är en enklare process på grund av mineralsprit.

Att bli av med den spriten som har använts är inte lika lätt. Den flytande delen, som även kallas lacknafta, anses vara ett farligt avfall och kräver korrekt avfallshantering. Om du inte har en lokal återvinningscentral, kontakta din lokala avfallshämtning för att se om de har angett datum för bortskaffande.Bortskaffande av mineralsprit

Steg 1: Hitta din närmaste anläggning för farligt avfall

Innan du kan hoppas på att ta bort dessa mineralsprit från ditt hem måste du först hitta närmaste farligt avfallscenter. Beroende på var du bor kanske det inte finns någon så nära och du måste göra en liten vandring för att göra dig av med din mineralsprit.

Det är också värt att notera att om ditt område inte har en året-runt-anläggning, kan din stad, stad eller län ha speciella hämtningar speciellt för farligt avfall. Se bara till att märka din behållare med mineralsprit så att din återvinnare vet vad som finns inuti behållaren. Detta gör att de kan kassera det på rätt sätt.

Steg 2: Förvara dem för transport

Om du har en insamlingscentral för farligt avfall måste du förbereda spriten för säker transport . Du kan förvara dessa mineralsprit i en välkonstruerad låda eller plastpåse för säker transport.

Förvara dem inte i kabinen med dig. Placera din spritbehållare på baksidan av lastbilen eller i din bagageutrymme för att säkerställa säker transport. Plastkärl som är förseglade kan också vara bra för kasseringsändamål, kolla bara med ditt flyttcenter först för att vara säker.

Steg 3: Släpp av dem

Nu när din mineralsprit har förvarats på ett säkert sätt och är redo för transport, är det dags att lämna dem på insamlingsplatsen för farligt avfall. Följ instruktionerna på webbplatsen eller fråga personen där vad som behöver göras. För det mesta kommer de att hantera den komplicerade delen åt dig.

I situationer där din stad eller stad har en specialiserad hämtningsdag, lägg spriten i en flaska eller plastbehållare först. Lägg sedan behållaren i en obrännbar behållare en kort tid före den angivna upphämtningstiden.

Det är viktigt att hälla ut din mineralsprit strax innan hämtningstid . Att göra detta är tänkt att förhindra att vätskorna inuti antingen brinner eller exploderar i händelse av en gnista. Mineralsprit kan ha en riktigt hög brinnpunkt (473 grader Fahrenheit), men dess flampunkt – när ångorna potentiellt kan antändas – är bara 104 grader. I varmare områden leder det till en potentiell risk för brand eller explosion om det lämnas utanför ett tag.

Kan du dumpa mineralsprit i avloppet?

Det är absolut nödvändigt att du aldrig någonsin häller mineralsprit i avloppen eller i ditt avlopp. Mineralsprit är giftigt och kan potentiellt förorena grundvattnet. De är så potentiellt giftiga att de inte ens bör hällas i en soptunna eller på marken.

Mineralsprit bör endast kasseras genom avsedda uppsamlingsplatser eller på din lokala avfallshanteringsanläggning. Att förorena grundvattnet kan leda till potentiella hälsoeffekter inte bara för dig utan för andra i ditt område .

Avdunstar mineralsprit?

I vissa fall kan vissa lösningsmedel med högre flyktighet avdunsta ganska lätt. Ett alternativ för att kassera flytande mineralsprit är att ställa behållaren utanför och låta den avdunsta i atmosfären.

Dessa mineralsprit bör i små mängder inte utgöra något hot mot luftkvaliteten när de får avdunsta. Den allmänna tumregeln är att ju mer yta det finns, desto snabbare kommer mineralspriten att avdunsta. Så att använda en stor, grund panna skulle fungera bättre för avdunstning än något som är smalt och högt.

Kan mineralsprit spontant brännas?

Som nämnts tidigare är en av de största problemen med att lämna mineralsprit ute på trottoarkanten att den potentiellt kan överhettas och fatta eld eller explodera . Tändning är definitivt möjlig när villkoren är uppfyllda och det finns en källa till antändningen.

Mineralsprit kommer dock inte att självupphettas. Viss mineralsprit som har linolja i sig kan potentiellt självantända. Att hantera dessa ansvarsfullt och säkert är av yttersta vikt för att förhindra brand eller explosion.

Kommer mineralsprit att smälta plast?

Att förvara mineralsprit i plastbehållare, vare sig det är för senare användning eller för transport, rekommenderas ofta. Men det är viktigt att tänka på att det finns vissa typer av mineralsprit som faktiskt kan lösa upp vissa plaster .

Måla tunnare är en typ av mineralsprit som kommer att äta bort HDPE, EPDM och ABS-plast. Likaså kommer linolja att äta bort EPDM, neopren och gummi. Etylalkohol, som faktiskt är okej för dig att dricka, kan lösa upp polyuretan. Alla andra typer av sprit bör förvaras säkert i en plastbehållare för senare användning eller transport till en återvinningsstation.

Kan du röra vid mineralsprit?

Vi känner till en del användningsområden för mineralsprit, såväl som några av farorna vid förvaring för borttagning eller kassering. Eftersom mineralsprit är gjord av ett antal olika kemikalier kan de potentiellt vara farliga för din hälsa om de hanteras fel.

När det kommer till din hud kan mineralsprit orsaka brännskador eller irriterande utslag. Och om en större mängd sprit kommer in i huden – eller om den inte tvättas bort inom rätt tid – kan det leda till en allvarlig hudbränna som orsakar ärrbildning.

Kan mineralsprit leda till förgiftning?

Mineralsprit kan innehålla farliga kemikalier inuti . Så det är bara vettigt att om de sväljs eller andas in, kan mineralspritförgiftning uppstå. Kolväten är de giftiga ingredienserna i mineralspriten. Det är de ingredienser som bara innehåller kol och väte (tänk metan och bensen).

Du hittar vanligtvis dessa giftiga ingredienser i dina vanliga lösningsmedel, vissa möbel- och golvpolish och vaxer, kemtvättsvätskor, färger och lacknafta. Tänk på att detta inte är en universell regel; vissa mineralsprit innehåller inte dessa giftiga ingredienser.

Symtomen på spritförgiftning är utbredda . Du kan ha svårt att andas eller svullnad i halsen. Svår smärta eller sveda i ögon, näsa, läppar, tunga eller öron är också möjlig. Synförlust är ett allvarligt symptom.

Vid förtäring kanske du inte får symtom som blod i avföringen, svår buksmärta, kräkningar och sveda i matröret. Vid förtäring rekommenderas starkt att du uppsöker sjukhuset för behandling innan symtomen förvärras.

Vad är användningen av mineralsprit som rengöringsmedel?

Mineralsprit har massor av olika användningsområden, men de är särskilt bra när de fungerar som ett rengöringsmedel. De kan vara ett kraftfullt avfettningsmedel som används för att rengöra maskiner eller bildelar. De fungerar genom att äta bort kemikalierna och oljefettet, tvätta delen ren från de tuffa ämnena.

Mineralsprit kan användas för att radera dropp eller misstag som gjorts under målningsprocessen . De är också ganska användbara när du försöker rengöra metalliska verktyg och föremål från smuts och smuts. Mineralsprit är särskilt bra för att bekämpa intorkad färg som kan ansamlas och bli tjock.

Mineralspriten löser sig och bryter ner färgen, vilket gör den lättare att skölja bort. Ännu bättre, mineralsprit kommer inte att äventyra kvaliteten och utseendet på föremålet i fråga, medan användning av en skrapa potentiellt kan skada ytan under.

Med en liten mängd mineralsprit kan du även putsa och rengöra trämöbler. Det är särskilt effektivt för trämöbler som har belagts med lack, schellack eller lack utan att kompromissa eller bryta ner det skyddande lagret.

Kommer färgtunnare att smälta plast?

Vissa typer av mineralsprit som förtunningsmedel, har potential att fästa vissa typer av mjuk plast och kan till och med långsamt lösa upp vissa saker som frigolit . För det mesta kommer färgförtunning dock att spela bra med plast.

Lack thinner är där du måste vara extra försiktig. Det kommer inte bara att lösa upp mjuk plast och tugga bort frigolit, utan det kommer också att äta bort vissa typer av akryl också. Var försiktig när du använder lackförtunning.

Vad kan jag använda istället för mineralsprit?

Mineralsprit kanske inte finns i det område där du bor. Det finns några där ute som inte heller gillar att ta itu med de giftiga egenskaper som vissa mineralsprit besitter. Så, vad kan du använda ett alternativ till mineralsprit?

Det finns gott om alternativ beroende på vad den avsedda användningen kan vara. Du kan bland annat prova att använda terpentin, aceton, denaturerad alkohol och även tändvätska. Vilket alternativ du än väljer att använda är det absolut nödvändigt att du hänvisar till tillverkarens instruktioner.

Var och en av dessa produkter innehåller vissa ingredienser som kan vara brandfarliga eller potentiellt farliga att andas in, så alla skyddsåtgärder bör vidtas.