Hur mycket kostar det att lägga till ett halvt badrum?

Hur mycket kostar det att lägga till ett halvt badrum?

Det finns flera populära hemtillägg som husägare utför, vilket gör ett hem mer beboeligt och tillför värde till sitt hem. Äldre hem med bara ett eller inget bad på bottenvåningen ber om denna typ av tillägg. Ett problem är hur mycket det kostar att lägga till ett halvt badrum till ditt hem

Tillägg av halva badrum i ett befintligt utrymme kostar ofta mellan 000 och 000. Om du lägger till ytterligare utrymme för att lägga till ett halvt badrum, förvänta dig att spendera 000 till ,000. Att lägga till ett halvt badrum i en färdig källare kostar vanligtvis 000 till 000 om det grova VVS-systemet är på plats.Att uppskatta kostnaden för att lägga till ett halvt badrum till ditt hem beror på många variabler som VVS-tillgänglighet, elservice och kostnaden för inventarier. Glöm inte kostnaden för bygglov om de krävs. På många sätt är att hitta en bra byggentreprenör det bästa sättet att få en kvalificerad uppskattning innan du påbörjar ett badrumsbyggande.

Tilläggskostnader för halvt badrum Låga uppskattningar Höga uppskattningar
Gör om en garderob till ett halvt badrum 5 000 USD 000
Lägger till ett halvt badrum på övervåningen 000 000
Att sätta ett halvt badrum i en färdig källare 000 000
Gör om en tvättstuga till ett halvt badrum 5 000 USD 000
Lägg till utrymme i ditt hem för ett halvt badrum 000 000

The Hall Closet Conversion

En vanlig halv badrumsomvandling är hallgarderobsprojektet. Naturligtvis behöver platsen inte vara en hallgarderob. Utrymmet kan vara en garderob i entrén eller en garderob på övervåningen. Utrymmet är i alla fall tillgängligt och vanligtvis lagom stort för en toalett och ett handfat.

Att konvertera en garderob kostar vanligtvis mellan 000 och 000. Den största kostnadsfaktorn är tillgången på VVS. Det finns flera VVS-problem att överväga med en garderob halv badrumskonvertering.

  VVS-plats –En garderob som delar vägg med ett befintligt badrum eller kök är den perfekta platsen. Vattenledningar och avlopp finns i närheten och är lätta att tappa. Å andra sidan kan en garderob på övervåningen utan vatten- eller avloppsledningar på andra våningen bli dyr. Om projektet kräver omfattande VVS- och elarbeten kan du förvänta dig att kostnaden kommer att överstiga vår högsta uppskattning på 000. Hembyggnation –Att göra om garderoben på första våningen till ett halvt badrum innebär också utmaningar. Den största utmaningen är ditt hems grundtyp. Om ditt hem har en källare kan kostnaderna vara i underkant. Ett brygg- och balkfundament är nästan lika ekonomiskt som en källare. Men om ditt hem är byggt på en betongplatta kan ombyggnaden av en garderob bli dyr. Ofta måste betongplattan kapas för att installera en avloppsledning. Denna typ av konstruktion ökar kostnaderna dramatiskt.

Glöm inte det andra problemet som alltid påverkar ett ombyggnadsprojekt. Många människor som påbörjar en ombyggnad räknas inte till vad jag kallar överraskningsfaktorn. Överraskningsfaktorn är det oväntade och oplanerade problem du nästan alltid upplever. Du kan inte förutsäga vad som finns bakom den väggen du måste ta bort eller under golvet där avlopp måste gå.

Gå på övervåningen med ett halvt badrum

Om ditt planerade halva badrumsprojekt är på andra våningen i ditt hem, är den genomsnittliga kostnaden du kan förvänta dig mellan 000 och 000. Innan du bestämmer dig för att lägga till ett halvt badrum på övervåningen, gör dig själv medveten om några av de hinder du kan möta.

VVS och el

Den första funderingen är var man tappar in i vattenledningarna och avloppsledningarna? Om det inte finns några befintliga VVS på övervåningen, bara att få VVS till andra våningen ställer till problem. Var kan din entreprenör utnyttja befintliga linjer med minsta problem? Behöver du dra ner taket på första våningen eller öppna väggar för att driva VVS och el?

Bara att få vatten- och avloppsanslutning till din andra våning kan kosta lika mycket som badrummet. I vissa fall kan byggkostnaderna bara för att driva vatten- och avloppsledningarna vara mellan 000 och 000. Denna kostnad är utöver kostnaden för att lägga till halva badrummet.

Vad finns ovanför det nya badrummet?

Du måste också tänka på vad som finns ovanför det nya badrummet på andra våningen. Kom ihåg, att lägga till ett badrum kräver också att du lägger till en ventil i rummet för avloppsledningarna. Att leda en ventil i ett hem med tre våningar kan ge problem.

Tvåvåningshus har i allmänhet en vind. Vindsutrymmet ovanför halva badrumstillägget gör det relativt enkelt att installera en ventil genom taket. Men om det finns en tredje våning ovanför det nya halva badrumsutrymmet kan det bli svårt att hitta ett sätt att leda avloppsventilen till taket. Du kan enkelt spendera 000 till 000 för att leda ventilationsrör för ett halvt badrum på andra våningen.

Ett källarhalvbadrum

Bostäder med källare är stora möjligheter för halva badrumstillägg. Många familjer kombinerar tillägget av ett halvt badrum i ett källarprojekt. I de flesta fall kan du förvänta dig att kostnaden för ett tillägg till ett halvt badrum i källaren kommer att kosta 000 till 000. Att lägga till ett halvt badrum i en källare har både fördelar och nackdelar.

Uppsidan av ett halvt badrumstillägg i källaren

Generellt sett är VVS inte ett lika stort problem i en källare som i andra delar av ett hem. Om källaren är oavslutad är avlopp, vattenledningar och el vanligtvis lättillgängliga. Även om källaren redan är klar är det enkelt att göra VVS- och elanslutningar.

Kostnaden för att lägga till ett källarbadrum där det redan finns ett grovt avlopp kan spara ännu mer pengar. Ett befintligt grovt golvbrunn sänker kostnaden ännu mer. I de flesta fall, om vatten- och avloppsanslutningar redan finns, går en källare halv badrumsinstallation mellan 000 och ,000.

Problemen med tillägg till halva källaren

Att lägga till ett halvt badrum i en källare är inte problemfritt. Om källaren redan är färdig, förvänta dig extra kostnader för ombyggnad av utrymmet efter att halva badrummet är klart.

Ett stort problem kan vara platsen och djupet på huvudavloppsledningskranen. Om huvudavloppsledningen som betjänar ditt hem är grundare än ditt källargolv, kan du behöva installera en avloppslyftpump. Detta kan lägga till extra kostnader för ditt projekt. Räkna med att den totala kostnaden, i det här fallet, kommer att gå över 15 000 USD.

Komponentkostnaderna för ett halvt badrumstillägg till ditt hem.

När du börjar uppskatta kostnaden för att lägga till ett halvt badrum till ditt hem, är kostnaderna alltid en prioritet. Det är bra att förstå de olika kostnadskomponenterna som ingår i projektet. I genomsnitt delas de olika kostnaderna för att lägga till ett halvt badrum till ditt hem in i dessa kategorier.

Arbetsuppgift Genomsnittlig låg kostnad Genomsnittlig hög kostnad
VVS-kostnader 1 000 USD 10 000 USD
Elkostnader 600 USD 2 200 USD
Toalettinstallation 225 USD 500 USD
Övriga byggkostnader 650 400
Golv 900 USD 2 900 USD
Tillstånd och inspektioner 50 USD 2 000 USD

Andra VVS-överväganden

Det finns flera andra överväganden om VVS för ett nytt halvt badrum i ditt hem. Utöver ombyggnadskostnaderna för att lägga till nödvändiga vattenledningar och avloppsanslutningar, kan vissa hem ställas inför ytterligare utmaningar

  Varmvattenkapacitet –Kommer din befintliga varmvattenberedare att klara av de extra behoven av ytterligare ett halvt badrum i ditt hem. Placeringen av varmvattenberedaren kan också vara ett problem. Ju längre från varmvattenberedaren, desto dyrare blir det att leverera varmvatten till diskbänkens kran. Avloppskapacitet –Vissa äldre hem kanske inte har tillräcklig avloppsledningskapacitet för att hantera en extra toalett och handfat. Detta kan särskilt gälla om en äldre avloppsledning redan är i behov av reparation. Septiksystemets kapacitet –Om du är beroende av ett septiksystem för att hantera ditt avloppsvatten, kan tillägget av ytterligare en toalett och handfat överbelasta ditt septiksystem. Få råd från en professionell septiksystem innan du lägger till ytterligare avloppsvattenflöde till ditt nuvarande septiksystem. Brunnskapacitet –Att lägga till ett halvt badrum till ett hem som är beroende av en vattenbrunn för hushåll kan få problem. Om din brunn är nära kapacitet för ditt hem, kan lägga till ett halvt badrum skjuta brunnen över dess förmåga att leverera tillräckligt med vatten.

När du lägger till ditt hems vatten- och avloppstjänster måste du ta hänsyn till hela systemet. Gör inte misstaget att lägga till ett halvt badrum bara för att upptäcka att du skapar problem på andra ställen i ditt hems vatten- och avloppssystem.

Elektriska överväganden – Att tända belysningen

Anta att du konverterar ett befintligt utrymme till ett halvt badrum, mer än troligt. I så fall finns det redan elservice i utrymmet. Halva badrum kräver vanligtvis inga speciella eltjänster. I allmänhet behöver ett halvt badrum en armatur och minst ett eluttag.

Dessa låga krav på elservice tenderar att hålla elkostnaderna för en halv badrumskonvertering låga. Din elektriker kanske kan flytta om armaturen och ett befintligt uttag för att möta behoven för din nya badrumsinstallation.

Halv badrumsarmatur

Ett nytt halvt badrum behöver en ny toalett och en ny fåfänga med handfat och kran. Om du använder byggarmatur, brukar kostnaden för en toalett vara från 0 till 0. Du kan dock spendera 1 000 $ på en toalett om du vill ha en toppmodell med extra alternativ och bekvämligheter.

Många husägare köper ett färdigbyggt handfat med installerat handfat från den stora husrenoveringsbutiken. Detta alternativ sparar tid och pengar på lång sikt. En förbyggd fåfänga kostar vanligtvis mellan 0 och ,500, beroende på storlek och stil.

Badrumskranar kan köpas billigt från ditt lokala hemförbättringscenter för så lite som . Om du vill ha bättre kvalitet och fler alternativ, kan kostnaden klättra till 0 för de dyraste badrumskranarna.

Avsluta ditt halva badrumstillägg

Kostnaden för ett halvt badrumstillägg inkluderar också alla normala kostnader förknippade med ett ombyggnadsprojekt. Dessa kostnader inkluderar följande:

  Stänkskydd -Du kan välja att installera kakel bakom badrumskranen. I det här fallet bör du räkna med att spendera 0 till 00 för en professionellt installerad kakelbacksplash. Om du väljer att göra kakelbacksplash-installationen själv, kan materialen kosta 0 till 0. Golv –De flesta väljer ett hårt golv för sitt halva badrumsprojekt. Porslinsplattor är det billigaste alternativet. Importerad sten är den dyraste. Beroende på vilka material du väljer för ditt halva badrumsgolv, förvänta dig att spendera 0 till ,900 på bara materialen. Professionell installation av golv kan kosta mellan 0 och 00 i genomsnitt. Den sista handen –Glöm inte kostnaderna för att sätta i handdukshängare och de andra små detaljerna som gör ditt nya halva badrum komplett. I allmänhet spenderar de flesta mellan och 0 på att lägga sista handen på sitt nya halva badrum.

Måste jag få tillstånd att lägga till ett halvt badrum i mitt hem?

Generellt sett, ja! I de flesta städer och städer i USA, om du gör ändringar i ditt hems struktur, VVS eller elsystem, måste du ta ut ett tillstånd. Tillståndet kommer att kräva att arbetet inspekteras av byggnadstjänstemän för att säkerställa att det uppfyller byggreglerna.

Du kan förvänta dig att dina bygglov kommer att kosta mellan 50 och 2 000 USD. Dessa kostnader beror på komplexiteten i ditt projekt och lokala förordningar. Innan du påbörjar något ombyggnadsprojekt i ditt hem bör du rådgöra med det lokala bygginspektionskontoret för råd om tillstånd och krav.

Ska jag anlita en entreprenör eller sköta halva badrumsprojektet själv?

Vår rekommendation för ett projekt så involverat som ett halvt badrumstillägg är att anlita en licensierad och bunden entreprenör för att hantera projektet. En ansedd entreprenör ger projektet flera fördelar.

 • Entreprenören ansvarar för projektet. Du behöver inte vara på arbetsplatsen hela tiden för att övervaka arbetet.
 • En licensierad och bunden entreprenör har den nödvändiga försäkringen för att skydda dig och de andra underleverantörerna på arbetsplatsen.
 • Licensierade och bundna entreprenörer förstår tillstånds- och inspektionsprocessen. Vanligtvis har bra entreprenörer ett samarbete med byggnadsinspektörerna om problem uppstår.
 • Din entreprenör bör ge dig en uppskattning av jobbet innan de påbörjar arbetet. Detta gör att du kan budgetera och planera för projektet i förväg.

Är en snabbvattenberedare en bra idé i ett halvt badrum?

Att installera en platsbaserad snabbvattenberedare i ett halvt badrum är en utmärkt idé. Det finns flera fördelar med att använda en platsbaserad varmvattenberedare.

 • Att lägga till en platsbaserad varmvattenberedare till ett halvt badrum eliminerar att en vattenledning går till närmaste varmvattenledning. Detta kan sänka VVS-kostnaderna enormt.
 • Vanligtvis kräver halva badrum inte en stor mängd varmt vatten som en dusch eller ett badkar. Det enda varmvatten som behövs är till diskbänkens kran.
 • Små elektriska varmvattenberedare är relativt billiga. I genomsnitt är kostnaden för en siktvattenberedare som installeras under diskbänken mellan 0 och 0. I vissa fall är detta mindre än att dra en vattenledning hela vägen till den befintliga varmvattenberedaren i ditt hem.

Att lägga till en platsbaserad varmvattenberedare till ett halvt badrum kan dock medföra extra kostnader. Mer elkostnader kan uppstå om de befintliga elkretsarna i utrymmet inte är tillräckligt stora för att betjäna varmvattenberedaren.

Bekvämlighet och kostnad – Balansera halva badrumstillägget

Tillägget av ett halvt badrum i vissa hem balanserar kostnaderna för tillägget med den bekvämlighet det nya badrummet ger. Hälften badrumstillägg ger vanligtvis tio till femton procent av kostnaden för hemmets värde. Men att ha det halva badrummet på första våningen kan lägga till en nivå av boende i ditt hem som mer än uppväger kostnaden.

Relaterad guide